top of page

DISCLAIMER

 

Deze disclaimer is van toepassing onze website www.leaseworks.nl. Door de website te bezoeken of de aangeboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het Privacy Statement.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Lease Works met het samenstellen van de website zorgvuldig bronnen beoordeelt op betrouwbaarheid kan Lease Works niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Tevens kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos is of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten of diensten van Lease Works via deze website garandeert u niet van resultaat en de resultaten kunnen verschillen per persoon. Lease Works wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en het ongestoord gebruik maken van deze website nadrukkelijk van de hand.

 

Wanneer Lease Works links naar websites van derden weergeeft betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Lease Works aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Lease Works niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Lease Works behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lease Works tenzij voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

 

Lease Works behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren om regelmatig op onze website te kijken of de tekst van de disclaimer is gewijzigd.

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page